Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Mieczysław Chorąży

Region:
Szczecin
Data emisji:
26.02.2021

Polskie Towarzystwo Biochemiczne
oraz cała społeczność naukowa żegnają


Profesora
Mieczysław Chorążego

członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,
który zmarł w dniu 20 lutego 2021
Profesor był jednym z najwybitniejszych współczesnych
polskich uczonych Był wielkim autorytetem moralnym,
wzorem prawości i skromności.
Wychował kilka generacji genetyków, onkologów i biochemików.
Uhonorowany najwyższymi odznaczeniami państwowymi i naukowymi.

Odszedł Wspaniały Człowiek, wielki Uczony i Społecznik.

Cześć Jego pamięci!

Prezes, Zarząd Główny i członkowie
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi