Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zbigniew Dworecki

Region:
Poznań
Data emisji:
15.02.2021

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. dr. hab.
Zbigniewa Dworeckiego


wybitnego badacza dziejów wieku XX, relacji polsko-niemieckich,
dziejów Wielkopolski oraz miasta Poznania,
zasłużonego dydaktyka i wychowawcę pokoleń adeptów historii,
związanego przez całe życie zawodowe
z Instytutem Historii oraz Wydziałem Historii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Cześć Jego pamięci!

Zespół dziekański wraz z całą społecznością Wydziału Historii UAM


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi