Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Anna Waliszewska

Region:
Łódź
Data emisji:
01.02.2021

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o przedwczesnej śmierci

dr
Anny Waliszewskiej

niegdyś naszej studentki i doktorantki,
Córki naszego zmarłego kilka lat temu nauczyciela,
uznanego matematyka

prof. dr. hab. Włodzimierza Waliszewskiego

Żegnaj Aniu,

Pracownicy Katedry Geometrii UŁ

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi