Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tomasz Darski

Region:
Gdańsk
Data emisji:
26.01.2021

Śpiesz­my się ko­chać lu­dzi tak szyb­ko od­cho­dzą
i ci co nie od­cho­dzą nie za­wsze po­wró­cą
i ni­g­dy nie wia­do­mo mó­wiąc o mi­ło­ści
czy pierw­sza jest ostat­nią czy ostat­nia pierw­szą.
                     ks. J. Twardowski


21 stycznia 2021 roku zmarł
ukochany Mąż, Ojciec i Dziadek


Tomasz Darski


Pogrzeb odbędzie się 28 stycznia 2021 roku
na Cmentarzu Witomino.
Różaniec zostanie odmówiony w kaplicy cmentarnej o godz. 13.30.
Wyprowadzenie do grobu o godz. 14.00.


W smutku pogrążone

Żona i dzieci z rodzinami

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi