Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Matraszek

Region:
Lublin
Data emisji:
08.01.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 85 lat zmarł


dr Jan Matraszek

nauczyciel akademicki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu
Marii Curie- Skłodowskiej w latach 1969 2001,
wieloletni pracownik Katedry Finansów,
wykładowca i wychowawca wielu pokoleń studentów.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci !

Kolegium Dziekańskie, Pracownicy i Społeczność Akademicka
Wydziału Ekonomicznego UMCS

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi