Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Franciszek Tomczak

Region:
Lublin
Data emisji:
24.12.2020


W dniu 19 grudnia 2020 roku
zmarł w wieku 88 lat

Profesor
Franciszek Tomczak

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Jeden z najwybitniejszych uczonych zajmujących się
zagadnieniami ekonomiki rolnictwa i obszarów wiejskich.

Profesor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Związany również ze Szkołą Główną Planowania i Statystyki
(obecnie Szkołą Główną Handlową).
Autor wielu prac naukowych na temat ekonomicznych podstaw
produkcyjnej obsługi rolnictwa oraz gospodarki rodzinnej w rolnictwie.

Członek kolegium Wydziału V Nauk Leśnych,
Rolniczych i Weterynaryjnych PAN (1998-2011).
Członek i Przewodniczący (1990-1998)
Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN
oraz członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,
Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN,
Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN.
Członek i Przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Wyróżniony licznymi prestiżowymi nagrodami naukowymi
i odznaczeniami państwowymi krajowymi i zagranicznymi,
w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Złotym Laurem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
oraz Złotym Laurem Ministerstwa Rolnictwa USA.

Z wielkim smutkiem żegnamy
cenionego badacza i organizatora życia naukowego.
Zachowujemy w pamięci Jego ogromne oddanie
sprawom nauki i ludzi.

Prezes
Polskiej Akademii Nauk

Prezydium
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi