Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Franciszek Tomczak

Region:
Lublin
Data emisji:
24.12.2020

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamia, że dnia 19 grudnia 2020 roku
zmarł


Profesor dr hab.
Franciszek Tomczak

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
Członek Oddziału PAN w Lublinie

urodzony 29 października 1932 r.

ceniony uczony, specjalizujący się w ekonomice rolnictwa
i obszarów wiejskich, rolnictwie światowym, agrobiznesie,
ekonomice i organizacji gospodarstw rodzinnych
Autor wielu publikacji naukowych w tym zakresie
członek Kolegium Wydziału V Nauk Leśnych, Rolniczych
i Weterynaryjnych PAN (1998-2011),
członek Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN (1971-2014),
członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN
Wielokrotnie wyróżniany Nagrodą Ministra Oświaty i Szkolnictwa

Wyższego (1971, 1975, 1984) Nagrodą Ministra Rolnictwa (1977)
Odznaczony, m.in. Krzyżem Kawalerskim (1977),
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985),
Złotym Laurem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2004),
Złotym Laurem Ministerstwa Rolnictwa USA

W Zmarłym tracimy bliskiego Przyjaciela i cenionego Uczonego

Prezes, Członkowie i pracownicy Oddziału PAN w Lublinie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi