Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Lesłąw Szczerby

Region:
Warszawa
Data emisji:
14.07.2010

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. dr. hab.
Lesława Szczerby


długoletniego pracownika i Przyjaciela,
Rektora WSR-P w Siedlcach,
Dziekana Wydziału Chemiczno-Matematycznego,
Dyrektora Instytutu Matematyki i Fizyki.


Składamy najszczersze wyrazy współczucia


Bliskim


Dziekan, pracownicy i studenci
Wydziału Nauk Ścisłych Akademii Podlaskiej


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi