Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Swietłana Czerwonnaja

Region:
Bydgoszcz
Data emisji:
13.11.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9 listopada 2020 r. w wieku 84 lat
zmarła nasza Mistrzyni, Nauczycielka, Koleżanka


Profesor
Swietłana Czerwonnaja


W latach 2004-2015 pracowała w Katedrze Etnologii i Antropologii
Kulturowej Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Ukończyła Moskiewski Państwowy Uniwersytet M.W. Łomonosowa,
Studia Podyplomowe Akademii Sztuk Pięknych ZSRR
oraz Religijną Szkołę przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie.
Posiadała tytuły Doctor Honoris Causa Tbiliskiego Państwowego
Uniwersytetu Iwana Dżawachiszwili (Gruzja) oraz
Karaczajo-Czerkieskiego Państwowego Uniwersytetu (Federacja
Rosyjska). Została wyróżniona tytułem: Zasłużony dla Republiki
Tatarstanu. Była członkinią wielu międzynarodowych stowarzyszeń
naukowych, w tym m.in.: Stowarzyszenia Historyków i Krytyków Sztuki
(Art Critics and Art Historians Association AIS),
Niemieckiego Towarzystwa Badaczy Europy Wschodniej (Deutsche Gesellschaft
für Osteuropakunde DGfO), Niemieckiej Grupy badaczy Bliskiego Wschodu
(Deutsche Arbeitsgruppe Vorderer Orient DAVO),
a także członkiem honorowym Polskiego Instytutu Badań nad Sztuką Świata
oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
Była znawczynią problematyki narodowościowej odnoszącej
się do obszaru dawnej Rosji i specjalistką w zakresie sztuki,
w tym uznanym ekspertem sztuki islamu.

W osobie Pani Profesor straciliśmy wybitną uczoną,
historyczkę, nauczycielkę.

Cześć Jej pamięci!

Pracownicy Wydziału Nauk Historycznych
UMK w Toruniu

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w piątek 13 listopada 2020 roku
o godz. 10.00 na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi