Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Olgierd Czerner

Region:
Wrocław
Data emisji:
12.11.2020

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. arch.
Olgierda Czernera

emerytowanego Profesora Instytutu i Katedry
Historii Architektury, Sztuki i Techniki,
jednego z pionierów powojennej odbudowy Wrocławia,
Konserwatora Zabytków Miasta Wrocławia w latach 1955-1965,
założyciela i wieloletniego dyrektora Muzeum Architektury
we Wrocławiu, animatora i członka licznych krajowych
i zagranicznych organizacji naukowych,
inicjatora odbudowy i konserwacji zabytków architektury,
autora poczytnych książek, postaci zasłużonej
nie tylko dla naszej Uczelni, ale też Wrocławia i Dolnego Śląska,
uhonorowanej licznymi medalami i odznaczeniami państwowymi.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają

koleżanki, koledzy i przyjaciele
z Katedry Historii Architektury, Sztuki i Technik
i Politechniki Wrocławskiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi