Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Barbara Malec

Region:
Łódź
Data emisji:
19.10.2020


Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani

mgr inż.
Barbary Malec

Przewodniczącej
Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

organizatorki i działaczki
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.


Odeszła od nas Osoba, która darzyła wielką przyjaźnią
akademickie środowisko naszego Wydziału.
Cieszyła się wśród nas wielkim autorytetem Osoby zasłużonej
dla rozwoju idei samorządności zawodów zaufania publicznego,
zaangażowanej w działalność społeczną i zawodową.


Dziekan i pracownicy
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechniki Łódzkiej


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi