Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stefan Sekuła

Region:
Częstochowa
Data emisji:
07.08.2020

Z ogromnym smutkiem po egnali my w dniu 05 sierpnia 2020 roku
Naszego Koleg radc prawnego

Stefana Seku

Rodzinie Zmar ego

najszczersze wyrazy wspó czucia
sk adaj

Dziekan i Rada Okr gowej Izby Radców Prawnych w Opolu
oraz kole anki i koledzy radcowie prawni

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi