Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Antoni Ogorzałek

Region:
Wrocław
Data emisji:
07.07.2010

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 4 lipca 2010 roku zmarł w wieku 70 lat
nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel


prof. zw. dr hab.
Antoni Ogorzałek
Pracownik Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego


Profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor honoris causa
Uniwersytetu w Sankt Petersburgu, były Dyrektor Instytutu,
Kierownik Zakładu Biologii Rozwoju Zwierząt (Zakładu Zoologii Ogólnej), Zakładu
Anatomii Porównawczej, członek Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.
Znany specjalista embriolog, autor wielu prac naukowych,
wybitny popularyzator wiedzy biologicznej.
Znakomity Nauczyciel, Przyjaciel i Wychowawca wielu pokoleń
młodzieży akademickiej. Członek licznych Rad i Towarzystw Naukowych,
w tym Studium Generale Uniwersytetu Wrocławskiego, Rady Naukowej Parku Narodowego,
Gór Stołowych, Komitetu Opiekuńczego
Gór Stołowych, naukowiec Komitetu Opiekuńczego przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie,
Rady Biura Rozwoju Miasta, Redaktor Naczelny "Zoologica Poloniae", "Strzeliniec",
członek Komisji Morfologii
i Embriologii PAU, Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Biologii Komórki,
organizator i prowadzący praktyki studenckie nad Morzem Białym.

Odszedł od nas wspaniały Człowiek, znakomity Nauczyciel, Przyjaciel
i Wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej,
długoletni i nieodżałowany pracownik Instytutu Zoologicznego.

Nabożeństwo żałobne będzie odprawione
dnia 9 lipca 2010 roku o godzinie 10.00
w kościele uniwersyteckim przy placu Uniwersyteckim we Wrocławiu.

Pożegnanie odbędzie się dnia 9 lipca 2010 roku o godzinie 10.50
w Oratorium Marianum przy placu Uniwersyteckim 1.

Pogrzeb odbędzie się dnia 9 lipca 2010 roku o godzinie 14.00
na cmentarzu przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu.


Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia


Dyrekcja, koleżanki i koledzy z Instytutu Zoologicznego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi