Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Irena Bajerowa

Region:
Katowice
Data emisji:
05.07.2010
Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej dla świata nauki straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 30 czerwca 2010 rokuprof. zw. dr hab.
Ireny Bajerowej

profesora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 1968-1991,
Prorektora ds. Nauczania w latach 1981-1982,
Zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej w latach 1969-1972,
wieloletniego Kierownika Zakładu Historii Języka Polskiego,
absolwentki studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 1974 roku uzyskała tytuł naukowy profesora,
a w 1989 roku otrzymała stanowisko profesora zwyczajnego.

Profesor Irena Bajerowa była wybitnym autorytetem w zakresie
badań nad historią języka polskiego, autorką fundamentalnych prac
z zakresu historii języka oraz związków języka z życiem narodu i kultury nastawionej na obronę tożsamości, współtwórczynią śląskiej polonistyki.
Związana ze Śląskiem już od 1955 roku, gdy podjęła pracę
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, w której współtworzyła profil studiów polonistycznych i kierowała rozwojem językoznawstwa
aż do momentu utworzenia Uniwersytetu Śląskiego.

W Osobie Pani Profesor utraciliśmy wybitną znawczynię
historii języka polskiego, niekwestionowany autorytet naukowy,
uznany w kraju i za granicą.

Była znakomitą organizatorką nauki i wychowawcą wielu pokoleń
polonistów, doskonałym nauczycielem akademickim, krzewicielką idei miłości do języka i ziemi ojczystej jako wartości podstawowych, niezłomną patriotką walczącą o wolność ojczyzny i prawa człowieka.

Laureatka najwyższej akademickiej godności doktora honoris causa, przyznanej przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w 2008 roku.

W 1994 roku została wyróżniona prestiżową nagrodą "Lux ex Silesia" ustanowioną przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego.

Za swą niezłomną postawę życiową nacechowaną oddaniem wartościom wolności, niezależności oraz za zasługi dla nauki polskiej uhonorowana
została najwyższymi odznaczeniami wojskowymi i cywilnymi,
m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1945), Medalem Wojska (1948), Krzyżem Armii Krajowej (1985), Medalem Zwycięstwa
i Wolności (1987), Złotym Krzyżem Zasługi (1973),
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977),
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991), Złotą Odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego" (1991) oraz Medalem "Solidarności" (1996).

Błyskotliwy umysł, dar zjednywania ludzi, życzliwość i serdeczność
wobec drugich oraz wysoka kultura osobista
czyniły z Pani Profesor osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki
łączyła funkcje Uczonego i Pedagoga
wychowawcy młodszej generacji ludzi nauki.

Dla swoich Uczniów na zawsze pozostanie wzorem
i niedoścignionym Mistrzem.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym
oraz
Przyjaciołom Pani Profesor

których ta śmierć najbardziej dotknęła,

wyrazy szczerego współczucia i żalu
składają

Senat i Rektorzy Uniwersytetu
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan Rektor UŚ w latach 1990-1996
oraz cała społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w Kościele św. Anny
w Krakowie 8 lipca 2010 roku o godzinie 11.00,
natomiast ceremonie pogrzebowe odbędą się tego samego dnia
na Cmentarzu Rakowickim o godzinie 13.30.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi