Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Maciej Jan Zieliński

Region:
Łódź, Poznań
Data emisji:
13.05.2020

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 8 maja 2020 roku zmarł


Prof. dr hab.
Maciej Jan Zieliński

Absolwent i Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz wieloletni Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zmarły był jednym z najwybitniejszych polskich teoretyków prawa.
Głębokie i oryginalne idee naukowe Profesora Macieja Zielińskiego
wywarły wielki wpływ na polskie prawoznawstwo.
Prace Profesora, poświęcone teorii wykładni prawa,
miały również ogromne znaczenie dla orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego
i Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym to orzecznictwie
był jednym z najczęściej powoływanych autorytetów naukowych.
W swych pracach wskazywał na wszystko, co w prawie obiektywnie
wartościowe i ważne, zachęcając jednocześnie,
aby szukać dobra wspólnego obecnego w polskiej kulturze prawnej.
Jako Mistrz, wszystkim swoim uczniom i współpracownikom
stawiał niezwykle wysokie wymagania,
ale najwyższe wymagania stawiał zawsze samemu sobie.
Dzięki tym zasługom oraz wieloletniej współpracy naukowej
i przyjaźni ze środowiskiem naukowym
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2012 roku
Profesor otrzymał najwyższą godność akademicką
tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Śmierć Profesora przeżywamy jako bolesną stratę,
którą poniosła polska nauka prawa
oraz całe środowisko naukowe Uniwersytetu Łódzkiego.


Rektor, Senat, Dziekan i Społeczność
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Profesorowie, pracownicy naukowi i doktoranci
Katedry Teorii i Filozofii Prawa
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi