Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Janusz Braszczyński

Region:
Częstochowa
Data emisji:
13.11.2019


Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. inż.
Janusza Braszczyńskiego

wieloletniego pracownika Politechniki Częstochowskiej,
Dziekana Wydziału Metalurgicznego w latach 1973-1981
Rektora tej uczelni w latach 1981-1982 i 1990-1996,
wybitnego specjalisty z dyscypliny inżynieria materiałowa,
wielkiego autorytetu z zakresu zagadnień krystalizacji odlewów oraz
kompozytów, autora wielu książek, skryptów i publikacji,
cenionego naukowca i recenzenta licznych prac naukowych,
założyciela i wieloletniego przewodniczącego
Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych,
członka Komitetu Metalurgii PAN i Komitetu Nauki o Materiałach PAN,
Komisji Odlewnictwa Oddziału PAN w Katowicach,
a także członka wielu zagranicznych towarzystw naukowych.

Wspaniałego i życzliwego Człowieka, którego działalność
konsolidowała środowisko polskich naukowców pracujących
w obszarze odlewnictwa i kompozytów.

Jego wielki autorytet naukowy i życzliwość pozostaną w pamięci
wszystkich, którzy mieli okazję z Nim współpracować.


Dziekan, Rada Naukowa, studenci i pracownicy
Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi