Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:
Region:
Katowice
Data emisji:
01.10.2019

Podziękowanie

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas
w trudnych i bolesnych chwilach po śmierci


prof. dr. hab.
Leszka Żabińskiego

naszego Ukochanego Męża, Ojca i Teścia,

uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych i przekazali kondolencje

JE Ks. abp. Wiktorowi Skworcowi Metropolicie Katowickiemu,
JE Ks. bp. Adamowi Wodarczykowi,
Ks. prof. Grzegorzowi Polokowi i Ks. dr. Wojciechowi Surmiakowi,

Władzom Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Rektorom
Seniorom, byłym i emerytowanym pracownikom, organizacji uczelnianej ZNP
i całej społeczności Uniwersytetu

Władzom i społecznościom akademickim Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie,
Wrocławiu, Poznaniu, SGH w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego,
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie, Politechniki Częstochowskiej, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Pani Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
oraz Zarządowi Krajowemu i Radzie Naukowej Towarzystwa,
Prezesowi Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Katowicach

Pani Małgorzacie Mańce-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze,
Panu Marcinowi Krupie, Prezydentowi Miasta Katowice, Panu Maciejowi
Biskupskiemu, Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice

Przedstawicielom organizacji i instytucji biznesowych

Chórowi Akademickiemu, Zespołowi Pieśni i Tańca "Silesianie"
oraz Pocztowi Sztandarowemu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Ks. Proboszczowi Tomaszowi Kopczykowi i wspólnocie parafii
p.w. Ducha Świętego w Siemianowicach Śląskich

Przyjaciołom, Sąsiadom i Wszystkim, którzy towarzyszyli
śp. Zmarłemu w ostatniej drodze

Rodzina

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi