Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
Częstochowa
Data emisji:
27.09.2019

Panu
Michałowi Koniecznemu

Naczelnikowi Wydzia u Inwestycji i Zamówie Publicznych
Urz du Miasta Cz stochowy

wyrazy g bokiego wspó czucia
z powodu mierci

Te cia

sk adaj

Przewodniczący Rady Prezydent
Miasta Częstochowy Miasta Częstochowy
Zdzisław Wolski Krzysztof Matyjaszczyk

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi