Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Wojciech Szczepiński

Region:
Warszawa
Data emisji:
18.06.2010

Dnia 6 czerwca 2010 roku zmarł w wieku 86 lat

prof. dr hab. inż.
dr h.c.
Wojciech Szczepiński
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej
i Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN,
wieloletni członek Centralnej Komisji
do spraw Stopni i Tytułów Naukowych,
w latach 1993-1995 Sekretarz Wydziału Nauk Technicznych PAN,
członek wielu Rad Naukowych, redakcji czasopism naukowych,
promotor wielu prac doktorskich,
autor i współautor licznych publikacji naukowych oraz monografii
z teorii plastyczności, projektowania wytrzymałościowego, mechaniki
eksperymentalnej, mechaniki gruntów, teorii fal i rachunku błędów,
doktor honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej
i Politechniki Świętokrzyskiej.

Wybitny uczony, nauczyciel kilku pokoleń pracowników naukowych,
erudyta i koneser.
Człowiek mądry, dobry i kochany, prawdziwa opoka naszej rodziny.
Bracie, Wujku Wojtku! Zawsze będziesz w naszych sercach!

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się
w dniu 23 czerwca 2010 roku o godzinie 12.00
w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach,
o czym zawiadamia pogrążona w wielkim smutku

siostra Barbara Zowczak z dziećmi: Włodzimierzem, Krystyną i Barbarą
oraz wnukami: Agnieszką i Jakubem

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi