Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Danuta Małecka

Region:
Warszawa
Data emisji:
18.06.2010

prof. zw. dr hab.
Danuty MałeckiejPracownicy Katedry Ochrony Środowiska
i Zasobów Naturalnych
Wydziału Geologii Uniwersytetu WarszawskiegoMężowi
Synowi
prof. dr. hab. Jerzemu Małeckiemu,

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi