Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marek Tukiendorf

Region:
Opole
Data emisji:
25.07.2019

Z bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. zw. dr. hab. inż.

Marka Tukiendorfa

Rektora Politechniki Opolskiej,
Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych,
Przewodniczącego Komisji Stałej ds. Współpracy Międzynarodowej
w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),
zdobywcy Lauru Umiejętności i Kompetencji
Opolskiej Izby Gospodarczej
za wkład w rozwój lokalnego środowiska akademickiego,
wyróżnionego tytułem Honorowego Profesora Politechniki
Pekińskiej oraz autora blisko 200 publikacji i opracowań.

Odszedł od nas człowiek wielkiego formatu naukowiec, który
swoje życie zawodowe poświęcił pracy na rzecz Politechniki Opolskiej,
dydaktyk cieszący się poważaniem i autorytetem
w środowisku naukowym i poza nim.


Rodzinie, Najbliższym
i
Współpracownikom

składamy
wyrazy najgłębszego współczucia.

Rektor, Senat oraz Społeczność
Akademicka Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi