Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
cała Polska
Data emisji:
23.09.2009


Z najgłębszym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierciprof. dra hab.

Janusza Piekarczykawybitnego naukowca,
cenionego wykładowcy i wychowawcy młodej kadry naukowej,
Rektora i Prorektora
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1993-2005),
Prodziekana Oddziału Stomatologii (1986-1993),
Dyrektora Instytutu Stomatologii,
doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Rektor i Senat
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi