Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marian Kuś

Region:
Kraków
Data emisji:
14.06.2010

PODZIĘKOWANIE

Panu profesorowi
dr. hab. n. med. Jerzemu Wordliczkowi,
Kierownikowi Kliniki Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej
Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie,
ulica Śniadeckich 10;
Pani dr Teresie Weber
i Pani dr Jolancie Życzkowskiej
oraz całemu Zespołowi Lekarskiemu i Pielęgniarskiemu
wyrazy głębokiej wdzięczności i gorące podziękowania za okazane serce,
niesienie pomocy i otuchy w trudnych chwilach
długotrwałej choroby mojego Męża
prof. dr. hab. nauk medycznych
Mariana Kusia
a zwłaszcza za otoczenie go bezinteresowną i czułą opieką
w ostatnich dniach życia w szpitalu i w domu
składa

Irma Kuś

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi