Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:
Region:
Gdańsk
Data emisji:
18.04.2019


Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana

prof. dr. hab. inż., dr h.c.
Jacka Namieśnika

JM Rektora Politechniki Gdańskiej,
twórcy gdańskiej szkoły chemii analitycznej,
wybitnego chemika analityka i organizatora nauki,
wieloletniego przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN,
nauczyciela i wychowawcy całego pokolenia pracowników naukowych,
członka Polskiego Towarzystwa Chemicznego
i Romanian Society of Analytical Chemistry,
członka IUPAC i ISEAC,
laureata Medalu im, Wiktora Kemuli
i Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego
oraz wielu nagród i odznaczeń państwowych.


Był też przez wiele lat członkiem Rady Naukowej IChTJ.
Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla społeczności
Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej,
z którym łączyły Go bliskie kontakty
naukowe i osobiste.


Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w WarszawieSzukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi