Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stefan Kraterski

Region:
Kielce
Data emisji:
19.04.2019

WspomnienieW ogrodzie domu Demelów ul. Żeromskiego 48 Skarżysko rok 1931
od lewej Dyr. Nacz. ZEORK S.A. inż. Wacław Demel,
Przew. Rady Nadzorczej Gen. Zarzycki,
Z-ca Dyr. d/s budowy linii inż. Stefan Kraterski

w 50-tą rocznicę śmierci:

mgr. inż.
Stefana Kraterskiego
(1891-1969)

jednego z założycieli w 1928 r. Spółki ZEORK S.A. w Skarżysku

Stefan Kraterski ur. 18.09.1891 r. w Łodzi - jako syn mistrza tkactwa -
Niciarni Widzew-Łódź, w której syn Stefan, pracował po ukończeniu
Szkoły Technicznej w Łodzi. Służbę wojskową odbył, biorąc udział
w I-szej Wojnie i Kampani - 1920 roku, po której podejmuje pracę
w 8-klasowym Gimnazjum Miasta Żyrardów jako nauczyciel,
jednocześnie studiując na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Warszwskiej, którą ukończył w 1924 roku i dostał nakaz do pracy w COP,
gdzie pracował w Elektrowni Starachowice przez okres 4-ch lat.

Inż. Stefan Kraterski w 1928 roku, jako jeden z założycieli rozpoczął
pracę w spółce ZEORK S.A. w Skarżysku jako Z-ca Dyrektora
Naczelnego - inż. Wacława Demla, d/s budowy linii ...patrz foto u góry...

Inż. S. Kraterski pracując do 1960 roku w ZEORK Skarżysko; prowadził
m.in. budowę linii energetycznych niskiego i wysokiego napięcia
do powstających fabryk i zakładów przemysłowych w COP oraz
elektryfikował miasta i wsie okręgu Radomsko-Kieleckiego, terenów,
które nocami tonęły w ciemnościach rozświetlanych tylko lampą naftową.

W 1933 roku Spółka Akcyjna ZEORK - otrzymała od Ministerstwa
Spraw Wojskowych zadanie zaprojektowania i budowy linii przesyłowej
o długości 112 km i o najwyższym wtedy napięciu 150 kV z elektrowni
Starachowice do elektrowni Mościce k/Warszawy, kierownictwo budowy
linii powierzono inż. Stefanowi Kraterskiemu które wykonywał wzorowo,
o czym świadczyły liczne pochwały i podziękowania przedsiębiorców
oraz mieszkańców. Duże zasługi położył inż. S. Kraterski przy
elektryfikacji węzła PKP Skarżysko. Po 1945 roku, inżynier S. Kraterski
nadzorował odbudowę linii energetycznych i elektryczych sieci miejskich,
po zniszczeniach wojennych. Szkolił, egzaminował oraz wydawał
uprawnienia techniczne monterom elektryfikacji i kadry technicznej.
Był wykładowcą podstaw elektrotechniki w Gimnazjum Elektrycznym
przy ZEORK i w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Skarżysku.

W 1946 r. inż. S. Kraterski nostryfikował dyplom inżynierski
na Politechnice Warszawskiej zdając jednocześnie egzamin
upoważniający do tytułu magistra inżyniera.
Aktywnie działał w SEP, a w 1946 roku na Kongresie w Radomiu
został wybrany Prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polski.
Stefan Kraterski w 1945 roku był organizatorem pożegnania
Ks. Prałata Stanisława Koprowskiego, bardzo zasłużonego
dla mieszkańców Skarżyska, które odbyło się w jego domu na placach
na ul. Spółdzielczej. Uczestniczyli w nim księża parafii kościołów
Skarżyska i liczni przedstawiciele instytucji i władz miasta.

Ja, w 1960 r. jako student Politechniki pracowałem podczas wakacji
w Transformatorowni Zeork, gdzie mistrzem był Leon Rebzda - pracujący
od powstania ZEORK, jak również będąc członkiem klubu sportowego
Ogniwo - zetknąłem się z wieloma pracownikami z okresu
przedwojennego i powojennego ZEORK, którzy o moim Ojcu,
wyrażali się z dużym szacunkiem i uznaniem dla Jego fachowości
inżynierskiej oraz szlachetności i kultury osobistej.
S. Kraterski zmarł 19.04.1969 r. w wieku 78 lat i został pochowany
na cmentarzu Skarżysko Zachodnie, w grobie u boku wcześniej zmarłej
w 1947 r. żony - Janiny. Wychował córkę i dwóch synów inżynierów.

wspomnienie opisał

syn mgr inż. Andrzej Kraterski

m.in. długoletni pracownik byłej FSO Warszawa i polskiej motoryzacji
Przewodniczący Dzielnicowej Rady Warszawa Ochota,
pracownik Biura Radcy Handlowego Ambasady RP w Sofii
członek Stowarzyszenia Ordynacka

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi