Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Bronisław Geremek

Region:
cała Polska
Data emisji:
15.07.2008

13 lipca 2008 roku zginął tragicznie

profesor
Bronisław Geremek

Od początku kariery naukowej w 1955 r. związany był
z Instytutem Historii PAN, w którym doktoryzował się i habilitował.
Przez wiele lat kierował Pracownią Dziejów Społeczeństwa
i Kultury Średniowiecznej.
W 1985 r. usunięto go z pracy z przyczyn politycznych,
do Instytutu powrócił na krótko po 1989 roku.
Uczeń Mariana Małowista, Tadeusza Manteuffla i Fernanda Braudela
szczególnie blisko związany był z wiodącym w naukach historycznych
i społecznych środowiskiem École des Hautes Etudes en Sciences
Sociales w Paryżu.

Sławę światową przyniosły Mu badania nad pracą najemną,
nędzą, marginesem społecznym, przestępczością i wykluczeniem
w średniowieczu i czasach nowożytnych.
Był nowatorskim badaczem kultury średniowiecznej,
tworząc z kierowanej przez siebie Pracowni ważne środowisko naukowe.
Jego wielkim wkładem do badań nad dziejami ojczystymi pozostanie
"Kultura Polski średniowiecznej".

Instytut Historii PAN zawdzięczał Mu swoją wysoką rangę naukową
w Europie i opinię niezależnego środowiska badawczego.

Odszedł wybitny Człowiek, Uczony i Nauczyciel.

Cześć Jego pamięci!


Rodzinie i Najbliższym Zmarłego

składamy wyrazy głębokiego współczucia


Dyrekcja, przyjaciele i koledzy z Instytutu Historii PAN

Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi