Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Bronisław Geremek

Region:
cała Polska
Data emisji:
16.07.2008

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci


profesora

Bronisława Geremkawybitnego uczonego, polityka i parlamentarzysty,
który położył szczególne zasługi w dziele tworzenia
konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
oraz urzeczywistniania w Polsce idei społeczeństwa obywatelskiego
oraz wartości demokratycznego państwa prawnego.


Cześć Jego pamięci


Prezes, Wiceprezes oraz Sędziowie
Trybunału Konstytucyjnego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi