Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Mariana Kępiński

Region:
Poznań
Data emisji:
15.09.2018

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

profesora dr hab.

Mariana Kępińskiego


Profesor Kępiński rozwijał wśród studentów zainteresowania szczególnie
w dziedzinach prawa własności intelektualnej i Unii Europejskiej,
motywował do brania udziału w konkursach i wymianach
międzynarodowych, udzielał wsparcia i pomocy w ubieganiu się
o stypendia międzynarodowe.


Profesorze, dziękujemy za Pańskie zaangażowanie
i wiarę w nasze możliwości. Tak wiele Panu zawdzięczamy.
Dołożymy starań, by rozwijać Pański dorobek i szerzyć idee bliskie
Pana sercu.


Spoczywaj w pokoju, Profesorze!

Rozsiani po Polsce, Europie i świecie absolwenci
wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi