Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zbigniew Czerwieński

Region:
Poznań
Data emisji:
27.05.2010


Dnia 22 maja 2010 roku zmarł nieodżałowanej pamięci

prof. zw. dr hab.
Zbigniew Czerwieński

długoletni pracownik naukowy
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Odszedł od nas wybitny ekonomista, który w swoich badaniach
łączył ekonometrię, ekonomię matematyczną i badania operacyjne.
Nauki ekonomiczne utraciły wielkiego teoretyka,
wychowawcę wielu pokoleń ekonomistów, człowieka niezwykle zasłużonego dla transformacji systemu gospodarczego w naszym kraju.

Cześć Jego pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

składają

Rektor i Senat
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi