Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
Wrocław
Data emisji:
05.09.2018

Wspomnienia

w pierwszą rocznicę śmierci
Anna Wierpsza

Przyjechała do Wrocławia w 1953 roku po ukończeniu KUL w Lublinie.
We Wrocławiu studiuje na Uniwersytecie Wrocławskim
a przez wiele lat jest Pracownikiem Naukowym tego Uniwersytetu.
Do emerytury pełni funkcję Kustosz Muzeum Medalierstwa
we Wrocławiu.
Ania całe życie była "społecznicą",
zasłużyła na miano "Gołąbka Pokoju". Zawsze uśmiechnięta - uczynna.
Była Radną Dzielnicy Stare Miasto,
sekretarzem Klubu Inteligencji Katolickiej,
zasłużonym członkiem PTTK, harcmistrzem Chorągwi ZHP Wrocław,
członkiem Panoramy Racławickiej oraz Związku Inwalidów Wojennych.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi.
Otrzymała list gratulacyjny Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Ostatnie lata spędziła w DPS "Samarytanin" we Wrocławiu

brat Roman

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi