Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zbigniew Hołda

Region:
Lublin
Data emisji:
22.05.2009

Dziekan i Rada Wydziału Politologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

z żalem informują, że w dniu 20 maja 2009 roku
odszedł od nas na zawsze

prof. nadzw. dra hab.
Zbigniew Hołda

Profesor Zbigniew Hołda był absolwentem
Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz pracownikiem tego Wydziału.
Od 1991 roku był pracownikiem Instytutu Nauk Politycznych,
a następnie do 2003 roku Wydziału Politologii UMCS.
Organizator i Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Politologii
w latach 1993 - 2003.
Uznany specjalista z zakresu prawa karnego oraz praw człowieka,
autor wielu prac naukowych i wychowawca młodzieży.
W Zmarłym tracimy człowieka prawego, otwartego na problemy innych.
Pozostanie w naszej pamięci.

Żonie
Małgorzacie

oraz Córkom
Joannie i Katarzynie

składamy wyrazy szczerego współczucia w imieniu własnym
i całej społeczności Wydziału.

Non omnis moriar

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi