Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Mariusz Kulczykowski

Region:
Kraków
Data emisji:
16.05.2018

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mariusza Kulczykowskiego

profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim,
długoletniego kierownika Zakładu Historii Polski Nowoczesnej,
badacza procesów gospodarczo-społecznych na ziemiach polskich
w XVIII-XX wieku, organizatora porównawczych badań
nad kształtowaniem się inteligencji polskiej
oraz formowaniem i przemianami elit w Europie Środkowej,
wychowawcy młodych kadr naukowych,
dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ (1972-1981),
przewodniczącego Komitetu Badań Polonii PAN (1981-1991),
działacza społecznego.

Człowieka o ogromnym poczuciu odpowiedzialności
za podejmowane obowiązki,
wspaniałego towarzysza pracy, oddanego i serdecznego Przyjaciela.

Pozostanie trwale w naszej pamięci

grono przyjaciół

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi