Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Szczerbań

Region:
Białystok, Lublin, Olsztyn, Radom, Szczecin, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Częstochowa, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa
Data emisji:
07.05.2018


Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

są głęboko poruszeni śmiercią


prof. dr. hab. n. med.

Jerzego Szczerbania


Rektora naszej Uczelni w latach 1979-1981,
Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby
I Wydziału Lekarskiego w latach 1979-1989,
Organizatora i Kierownika Zakładu Zdrowia Publicznego
Wydziału Nauki o Zdrowiu w latach 2001-2006,
urodzonego 19 listopada 1930 roku w Kleszczelach,
Absolwenta Akademii Medycznej w Warszawie z 1954 roku,
przez całe życie związanego z macierzystą Uczelnią.

Profesor Jerzy Szczerbań wywodził się ze szkoły prof. Jana Nielubowicza,
utworzył pierwszą w Polsce klinikę chirurgii wątroby,
był Autorem pierwszej polskiej monografii "Nadciśnienie wrotne",
podręczników z zakresu chirurgii dróg żółciowych,
krwawień do przewodu pokarmowego i nadciśnienia wrotnego,
Autorem ponad 250 publikacji poświęconych
chirurgii ogólnej, doświadczalnej, wątroby oraz zdrowia publicznego,
Konsultantem regionalnym w dziedzinie chirurgii w latach 1986-89,
w latach 2001-2005 przewodniczył Radzie Naukowej
przy Ministrze Zdrowia.

Pan Profesor był osobą niezwykle aktywną nie tylko w kraju,
ale także na arenie międzynarodowej,
odbywał liczne staże naukowe, m.in.
w Sztokholmie, Rzymie, Belfaście i Bostonie,
w latach 1989-1996 był Dyrektorem Biura Rozwoju
i Promocji Badań Naukowych w Kwaterze Głównej WHO w Genewie,
Doradcą ds. Nauki Dyrektora Generalnego tej organizacji,
Kierownikiem projektu WHO ds. Centrum Zdrowia Publicznego
w Kobe (Japonia).

Profesor Jerzy Szczerbań należał do wielu towarzystw naukowych,
m.in. był członkiem honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich
i Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego,
Prezesem Oddziału Warszawskiego TChP (2000-2005),
Członkiem Założycielem
Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Wątroby,
Dróg Żółciowych i Trzustki, Członkiem
Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Sercowo-Naczyniowej.

Praca zawodowa, naukowa i organizacyjna Profesora
została doceniona przez liczne gremia przyznaniem m.in.
Krzyża Komandorskiego i Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrnego i Złotego Krzyża Zasługi,
szeregu nagród naukowych i dydaktycznych
Ministra Zdrowia i Rektora Akademii Medycznej w Warszawie.

Odeszła wielka Postać polskiej medycyny,
wspaniały Lekarz, wybitny Chirurg, nieprzeciętny Naukowiec,
znakomity Nauczyciel Akademicki i Wychowawca kilku pokoleń lekarzy,
chirurgów i specjalistów zdrowia publicznego.

Będzie nam brakowało rad i opowieści Pana Rektora,
Jego niezwykłego poczucia humoru i wielkiej dobroci.

Dziękujemy za wszystko Panie Rektorze!


Żonie Eugenii, Synom

oraz

całej Rodzinie i Bliskim Pana Rektora

przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi