Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Pelczar

Region:
Kraków
Data emisji:
20.05.2010

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 18 maja 2010 roku
zmarł nagle w Krakowie, w pełni sił twórczych

profesor
Andrzej Pelczar

matematyk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności,
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Był wybitnym uczonym, autorem około 100 prac naukowych
z dziedziny układów dynamicznych, równań różniczkowych
i historii nauki, licznych znakomitych podręczników akademickich
oraz opracowań popularnonaukowych.

Od chwili rozpoczęcia studiów nierozerwalnie związał się
z Uniwersytetem Jagiellońskim. Na tej uczelni pełnił między innymi funkcje Dyrektora Instytutu Matematyki (1981-1984, 1987-1990),
prorektora do spraw studenckich (1984-1987)
oraz najbardziej zaszczytną i odpowiedzialną funkcję Rektora
(1990-1993). Był znakomitym wykładowcą i nauczycielem akademickim,
promotorem w licznych przewodach doktorskich.
W kwietniu 2010 został wyróżniony tytułem honorowego
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Działał bardzo aktywnie na rzecz całego środowiska akademickiego;
w latach 1993-1996 był Wiceprzewodniczącym Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego, a w latach 1996-2002 Przewodniczącym Rady.

Olbrzymie są jego zasługi dla polskiej i europejskiej matematyki.
Od roku 1985 nieprzerwanie wchodził w skład Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
pełniąc w latach 1987-1991 funkcję Prezesa.

Był jednym z inicjatorów powstania Europejskiego Towarzystwa
Matematycznego, w latach 1997-2000 jego Wiceprezesem.

Przede wszystkim jednak Profesor Pelczar był wspaniałym, dobrym,
prawym i szlachetnym Człowiekiem, o wielkim uroku osobistym,
pełnym życzliwości dla ludzi, przyjacielem i opiekunem dla młodszych.
Zawsze służył innym radą i pomocą.

Społeczność akademicka i środowisko matematyczne
poniosły niepowetowaną stratę.

Rodzinie Zmarłego

składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Dziekan, Rada Wydziału, pracownicy oraz studenci
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi