Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stanisław Kurtyka

Region:
Bydgoszcz
Data emisji:
19.05.2010

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Stanisława Kurtyki

Wieloletniego prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni
Budownictwa Mieszkaniowego, honorowego prezesa Polskiego
Towarzystwa Mieszkaniowego, ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych.

W zmarłym straciliśmy Przyjaciela, wybitnego fachowca,
działacza spółdzielczości mieszkaniowej.

Cześć Jego Pamięci

Rada Nadzorcza i Zarząd
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi