Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zdzisław Krzowski

Region:
Lublin
Data emisji:
14.05.2010

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. inż.
Zdzisława Krzowskiego

nauczyciela akademickiego,
wieloletniego pracownika Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej,
Kierownika Katedry Geotechniki,
Dziekana Wydziału w latach 2002 2005.

Rodzinie
składamy szczere wyrazy współczucia.


Dziekan oraz Rada Wydziału
Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi