Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Seidler

Region:
Gdańsk
Data emisji:
20.10.2017

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że 12 października 2017 roku zmarł w Salzburgu
w wieku 90 lat

Profesor
Jerzy Seidler

absolwent Wydziału Łączności Politechniki Gdańskiej,
profesor Politechniki Gdańskiej, Instytutu Podstaw Informatyki PAN,
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
dziekan Wydziału Łączności Politechniki Gdańskiej
w latach 1963-1966, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk,
doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej
im. S. Staszica w Krakowie wybitny uczony w dziedzinie automatyki,
telekomunikacji i informatyki, twórca polskiej szkoły systemów
teleinformatycznych, promotor ponad 50 doktoratów.

Żegnamy jednego z twórców Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdańskiej, cenionego uczonego
i wychowawcę wielu pokoleń pracowników nauki,
zachowując w pamięci jego niespotykane poświęcenie
sprawom, których się podejmował.

Dziekan i Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi