Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
Poznań
Data emisji:
17.06.2017


W S P O M N I E N I E


Zbigniew Tadeusz
Wierzbicki


Socjolog, Profesor na UMK,
wcześniej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
1919 2017

Profesor Zbigniew Wierzbicki,
absolwent Szkoły Rydzyńskiej,
będąc niestrudzonym orędownikiem
nowoczesnej i wszechstronnej edukacji
oraz wychowania młodego pokolenia, zainicjował w roku 1991
powstanie Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego
(twórcy Szkoły Rydzyńskiej).
Fundacja pod jego kierunkiem - działającego zawsze
apolitycznie i bezpartyjnie - zorganizowała wiele przedsięwzięć,
wydała pozycje książkowe oraz przygotowała
projekt Ustawy Sejmowej
zmierzającej do odtworzenia Fundacji Sułkowskich.
Niestety projekt Ustawy nie trafił pod obrady skonfliktowanego
politycznie Sejmu, Profesor poświęcił gros swoich sił na utworzenie
i prowadzenie dwumiesięcznika "Bunt Młodych Duchem".
Od 17 lat "Bunt" wydawano bez żadnego wsparcia i reklam,
wyłącznie staraniem finansowym Profesora.
Czasopismo podejmuje tematykę oświaty i wychowania,
ochrony środowiska, walki z patologiami, socjologii,
problemów mniejszości, ekumenicznych problemów religii
oraz pozytywistycznego spojrzenia na historię kraju
ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego.
Pismo nie stroni też od poruszania współczesnych problemów,
ciesząc się stałym zainteresowaniem czytelników w kraju i za granicą.
Pozytywistyczna, wieloletnia i bezinteresowna,
społeczna działalność Profesora Wierzbickiego
w pełni zasługuje na jej kontynuację
przez Fundację im. Tadeusza Łopuszańskiego.Rada i Zarząd Fundacji
im. Tadeusza Łopuszańskiego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi