Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Ryszard Rut

Region:
Rzeszów
Data emisji:
01.02.2017

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Dr. hab. inż.
Ryszarda Ruta

emerytowanego profesora nadzwyczajnego
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej im Ignacego Łuksiewicza,

wieloletniego nauczyciela akademickiego,
specjalistę z zakresu zagadnień
niezawodności silników indukcyjnych,
pełniącego funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Elektrotechniki
Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej,
Prodziekana Wydziału Elektrycznego,
Kierownika Zakładu Konstrukcji Maszyn Elektrycznych,
Kierownika Zakładu Maszyn Elektrycznych,
Kierownika Katedry Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych.

Za swoje zasługi odznaczonego Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury",
Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego,
Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej.

Odszedł od nas nauczyciel młodej kadry naukowej i wielu pokoleń inżynierów,
ceniony za pracę naukową, działalność dydaktyczną i wychowawczą.


Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom i Współpracownikom

wyrazy głębokiego współczucia składają

Dziekan, Rada Wydziału oraz Społeczność Akademicka
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi