Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Sławomir Skrzypek

Region:
cała Polska
Data emisji:
17.04.2010

Z wielkim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o tragicznej śmierci


Sławomira Skrzypka


Prezesa Narodowego Banku Polskiego


Odszedł Człowiek prawy,
wybitny patron naszych działań
na rzecz wspierania rozwoju myśli ekonomicznej
oraz Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
przyjaciel młodzieży
i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.


Cześć Jego pamięci!


Rodzinie Zmarłego
przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia


Prezes, Prezes Honorowy, Zarząd Krajowy,
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi