Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Winiecki

Region:
Gdańsk
Data emisji:
11.06.2016


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

prof. Jana Winieckiego

wybitnego ekonomisty

uhonorowanego tytułem Doktora Honoris Causa
Uniwersytetu Gdańskiego
za wybitny i uznany w nauce światowej dorobek w dziedzinie
międzynarodowych stosunków gospodarczych, procesów
wzrostu gospodarczego oraz transformacji gospodarczej w Polsce
i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, wkład teoretyczny
i praktyczny w dzieło przebudowy systemu gospodarczego Polski
w latach dziewięćdziesiątych przez działalność stowarzyszeniową,
pracę w organizacjach międzynarodowych oraz rozsławianie dorobku
polskiej transformacji w świecie, zalety osobiste, zaangażowanie
w powrót Polski do gospodarki rynkowej, zasługi w propagowaniu
nauki polskiej w świecie, rzetelność w badaniach naukowych i rozległą wiedzę


Cześć Jego pamięci!


Rektor, Senat
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Gdańskiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi