Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zyta Gilowska

Region:
Lublin
Data emisji:
06.04.2016

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 5 kwietnia 2016 r.

prof. dr hab.

Zyty Gilowskiej

wieloletniego pracownika Wydziału Ekonomicznego UMCS,
doktora (1980) i doktora habilitowanego (1994) naszego Wydziału,
przedstawiciela Wydziału w Senacie UMCS, członka Rady Wydziału,
życzliwej Koleżanki, cenionego Dydaktyka i Wychowawcy
wielu pokoleń ekonomistów.

Cześć Jej Pamięci!

Dziekan, Rada Wydziału i społeczność akademicka
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej
w Lublinie


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi