Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Ewa Saleta

Region:
Częstochowa
Data emisji:
10.03.2016

Odesz a zbyt szybkoEwa Saleta

G ówna Ksi gowa - d ugoletni pracownik
Spó dzielni Mieszkaniowej "Metalurg"

Wyrazy g bokiego wspó czucia oraz s owa otuchy

M owi oraz Córce

sk ada

Zarz d oraz Rada Nadzorcza
Spó dzielni Mieszkaniowej "Metalurg"

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi