Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Wacław Błoński

Region:
Radom
Data emisji:
15.09.2009

W dniu 10 września 2009 roku zmarł

Nasz Drogi Kolega

Wacław Błoński

Adwokat Izby Adwokackiej w Radomiu

W Zmarłym tracimy wybitnego prawnika, bardzo cenionego i szanowanego
za wiedzę i kompetencje.
Był wybitnym działaczem samorządu adwokackiego,
wieloletnim dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu,
członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej.

Za swoje zasługi został wyróżniony najwyższym odznaczeniem samorządowym
"Adwokatura Zasłużonym".

Swym ogromnym doświadczeniem służył kolejnym pokoleniom
adwokatów i aplikantów adwokackich.
Obdarzony był niezwykłą zdolnością zjednywania sobie ludzi, otwartością,
ogromną uczynnością i chęcią niesienia pomocy innym.

W imieniu Koleżanek i Kolegów Izby Adwokackiej w Radomiu

Rodzinie Zmarłego

składam wyrazy głębokiego współczucia

adw. Krzysztof Krok
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Radomiu

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi