Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Ryszard Rumianek

Region:
cała Polska
Data emisji:
15.04.2010


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o niepowetowanej stracie,
którą poniosła nauka polska na skutek tragicznej śmierci


Księdza Profesora


Ryszarda Rumianka

Rektora
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Zmarły Profesor, współzałożyciel UKSW, był wybitnym uczonym teologiem, który z pełnym oddaniem
swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem służył swojej uczelni,
a czynnie uczestnicząc w życiu naukowym,
rozsławiał jej imię w kraju i za granicą.
Bolesną stratę odczuwa cała społeczność akademicka
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
która łączy się w żałobie

ze Społecznością
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Cześć Jego pamięci!


Rektor i Senat
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi