Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Lech Kaczyński

,

Ryszard Rumianek

,

Krystyna Bochenek

,

Miron Chodakowski

,

Janina Fetlińska

,

Franciszek Gągor

,

Grażyna Gęsicka

,

Mariusz Handzlik

,

Janusz Kochanowski

,

Stanisław Jerzy Komorowski

,

Andrzej Kremer

,

Wojciech Lubiński

,

Janusz Kurtyka

,

Tadeusz Płoski

,

Jan Osiński

,

Teresa Walewska-Przyjałkowska

,

Janusz Zakrzeński

,

Natalia Januszko

,

Marek Uleryk

,

Justyna Moniuszko

Region:
cała Polska
Data emisji:
15.04.2010
Poruszona wielką narodową tragedią
wyrażam ogromny żal całego środowiska akademickiego i naukowego
z powodu bolesnej straty wybitnych Polaków, Ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku,
wśród których znaleźli się
Ludzie Nauki, Nauczyciele Akademiccy i Studenci.

Polska nauka żegna:

Profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dra hab. Lecha Kaczyńskiego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. dra hab. Ryszarda Rumianka

Łączymy się w bólu ze środowiskiem naukowym i akademickim,
z którym związani byli:

mgr Ewa Bąkowska
mgr Krystyna Bochenek
abp gen. bryg. dr Miron Chodakowski
dr Janina Fetlińska
gen. dr Franciszek Gągor
dr Grażyna Gęsicka
mgr Mariusz Handzlik
dr Janusz Kochanowski
dr Stanisław Jerzy Komorowski
dr Andrzej Kremer
dr hab. Janusz Kurtyka
dr hab. n. med. Wojciech Lubiński
ks. ppłk mgr Jan Osiński
ks. bp gen. dyw. prof. nadzw. UWM
dr hab. Tadeusz Płoski
dr inż. Teresa Walewska-Przyjałkowska
prof. nadzw. WSM Janusz Zakrzeński

Swoich naukowych i życiowych planów nie zrealizują już Studenci:
Natalia Januszko
Justyna Moniuszko
chor. Marek Uleryk


To ogromna strata dla nas wszystkich


prof. Barbara Kudrycka

wraz z kierownictwem i pracownikami
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi