Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stanisław Dziuba

Region:
Katowice
Data emisji:
08.02.2016

Sk adamy podzi kowania

Dyrekcji i Pracownikom Oddzia u Chirurgii Ogólnej
Okr gowego Szpitala Kolejowego w Katowicach.

Dzi kujemy
Panu Ordynatorowi Andrzejowi Grabarczyk
i jego zast pcy Panu Januszowi Pabian,
Lekarzom oraz ca emu Personelowi Oddzia u
i Siostrze Zakonnej Marcelinie
za wielkie zaanga owanie w walce o ycie i troskliw opiek
w czasie trwania choroby

Stanis awa Dziuba

Rodzina

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi