Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Marcinkowski

Region:
Poznań
Data emisji:
14.04.2010


Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi
Stanisławowi Gądeckiemu,
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Zdzisławowi Fortuniakowi,
Ks. prof. dr. hab. Marianowi Fące,
Ks. prałatowi dr. Pawłowi Deskurowi,
Ks. prałatowi Eugeniuszowi Antkowiakowi, proboszczowi Parafii
pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu i Kapłanom tej Parafii,
a w szczególności Ks. prałatowi dr. Pawłowi Czyżowi
i Ks. kanonikowi Januszowi Piotrowskiemu,
Ks. Marianowi Ciesielskiemu, proboszczowi Parafii
pw. Chrystusa Sługi,
Ks. dr. Jerzemu Stranzowi, Ojcu Mariuszowi Jancyszynowi,
Ojcom Oblatom i Ojcom Pallotynom,
- za sprawowanie mszy św. pogrzebowej i odprowadzenie
drogiego mi Zmarłego na wieczny odpoczynek.


Panu Prezydentowi Lechowi Wałęsie,
Panu Ministrowi Sprawiedliwości Krzysztofowi Kwiatkowskiemu
i Jego Współpracownikom,
Panu dr. n. med. Szczepanowi Cofcie i Członkom Rady Społecznej
przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim,
Prezydium i Członkom Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie,
Panu Prezesowi i Sędziom Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
Adwokatury w Warszawie,
Panu Dziekanowi adw. Andrzejowi Reicheltowi
oraz Koleżankom i Kolegom - Adwokatom i Aplikantom
Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu,
Członkom Kolegium i Pracownikom Redakcji
miesięcznika ,,Palestra",
Panu Prezesowi Romanowi Stachowiakowi
i Sędziom Sądu Apelacyjnego
w Poznaniu,
Panu Prezesowi Krzysztofowi Józefowiczowi,
Sędziom i Pracownikom Sądu Okręgowego w Poznaniu,
Pani Prezes Beacie Woźniak, Sędziom i Pracownikom
Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
Panu Prezesowi, Sędziom i Pracownikom
Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,
Panu Prezesowi, Sędziom i Pracownikom
Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Panu Prezesowi Tadeuszowi Paetzowi i Notariuszom
Poznańskiej Izby Notarialnej,
Panu Prezesowi, Zarządowi i Członkom Wielkopolskiego
Związku Solidarności Polskich Kombatantów,
Koleżankom i Kolegom Adwokatom z Izb Adwokackich:
w Częstochowie, w Gdańsku, w Koszalinie, w Lublinie,
w Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze,
Siostrom Pallotynkom, Siostrom Urszulankom,
Krewnym, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym i Wszystkim,
którzy tak licznie uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych
mojego ukochanego Męża,Andrzeja Marcinkowskiego


- za słowa współczucia, otuchy, modlitwę,
za wsparcie duchowe w tych trudnych dla mnie chwilach,
złożone wieńce, kwiaty
i zamówione intencje mszy św.,składam serdeczne podziękowanie

żona


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi