Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
Częstochowa
Data emisji:
30.11.2015

Cz owiek odchodzi, pami pozostaje.

Ze smutkiem przyj li my wiadomo ,
e w dniu 24 listopada 2015 roku odesz a do Pana

mgr in . Teresa Kleszcz
emerytowana nauczycielka z 35- letnim sta em,
wychowawczyni, zast pca dyrektora.
Zapami tamy j jako wspania ego cz owieka
i nieocenionego nauczyciela, yczliw kole ank
i przyjaciela m odzie y.

czymy si w bólu z

M em, Synami, Synowymi i Wnukami

Cze Jej pami ci!

Spo eczno Zespo u Szkó im. B. Prusa w Cz stochowie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi