Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Bogusław Bobusia

Region:
Rzeszów
Data emisji:
30.04.2015Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 29 kwietnia, po długoletnich
zmaganiach z chorobą odszedł

Bogusław Bobusia
(1954-2015),
wieloletni Dyrektor
Archiwum Państwowego w Przemyślu, związany z tą instytucją od 1983 roku.


Człowiek wielkiego serca, zawsze życzliwy, otwarty na problemy innych,
będący wsparciem dla pracowników, partnerów w codziennej pracy.
Jego pasja historyczna nie ograniczała się wyłącznie do działalności
zawodowej, aktywnie angażował się w działalność społeczną.

Był członkiem i wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Archiwistów
Polskich Oddział w Przemyślu, członkiem Zarządu Głównego SAP
dwóch kadencji, członkiem i Prezesem Polskiego Towarzystwa
Historycznego Oddział w Przemyślu, członkiem Komitetu
założycielskiego Polskiego Związku Wschodniego w Przemyślu
i wielu innych organizacji o profilu historycznym.

Swoją pracą i działalnością społeczną przyczynił się do rozwoju
przemyskiego archiwum państwowego, do upowszechniania działalności
archiwalnej, popularyzacji źródeł archiwalnych do dziejów Przemyśla
i Ziemi Przemyskiej.


Składamy Bogusławowi Bobusi - naszemu Dyrektorowi, Koledze,
Przyjacielowi wyrazy wdzięczności za czas spędzony z nami
i wszystko, co dla nas robił, a pozostawionej w żałobie Rodzinie

- Małżonce Katarzynie
oraz Synom Jakubowi i Szymonowi

składamy głębokie wyrazy współczucia
i duchowego wsparcia


Dyrektor i pracownicy
Archiwum Państwowego w Przemyślu


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi